Naša Facebook stran

V petek, 24. marca 2023, sta bila v okviru čezmejnega Interreg Programa Slovenija-Hrvaška za obdobje 2021-2027 objavljena:

 

- Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi 1 in 3 - rok do 24.5.2023

- Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostno nalogo 2 - Odporna in trajnostna regija - rok do 21.6.2023

 

Javna razpisa sta namenjena sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško v programskem obdobju 2021-2027, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je ohranjena, odporna in povezana čezmejna regija, kjer je trajnostni razvoj glavno orodje za ekonomsko preživetje, varnost, zaščito biotske raznovrstnosti in socialno blaginjo vseh prebivalcev. Program predvideva vzajemno učenje in skupne ukrepe, ki vodijo k spremembam v vseh prednostnih nalogah, predvsem k ponovnemu čezmejnemu povezovanju, razumevanju trenutnih skupnih potreb in nevarnosti hitro spreminjajoče se realnosti ter sodelovanju za povečanje odpornosti in prilagodljivosti ljudi, organizacij in skupnosti, s čimer bo programsko območje postalo bolj zeleno in digitalno ter tako pripravljeno na prihodnost.

 

Preverite pogoje in vsebino razpisne dokumentacije.

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice