Naša Facebook stran

V našem zavodu nudimo nevladnim organizacijam naslednje storitve:

 

INFORMIRANJE

novosti in spremembe s področja delovanja NVO, javni razpisi in povabila, zakonodaja, e-novice, FB

 

 

IZOBRAŽEVANJE

področja: strateško načrtovanje, računovodstvo, komunikacija, pridobivanje sredstev, moderiranje spletnih dogodkov

 

 

ZAGOVORNIŠTVO

skupne akcije, zagovarjanje sprememb v zakonodaji in za izboljšanje javnih razpisov, vodenje postopkov izbora predstavnikov NVO v organe občin in regije

 

 

SVETOVANJE in MENTORSTVO

iz različnih področjih delovanja NVO, pridobivanje sredstev, pregled napisanih projektov, izdelava strategije organizacije, pomoč pri ustanavljanju in zapiranju NVO

 

 

MREŽENJE

Ustvarjanje povezav v lokalnem okolju med nevladnimi organizacijami in javnimi institucijami ter gospodarstvom, izvajanje skupnih akcij, ustvarjanje projektnih partnerstev

 

 

POMOČ PRI ELEKTRONSKEM POSLOVANJU

Oddajanje poročil in zahtevkov, izdaja e-računov

 

Podatki, ki nam jih morate posredovati, da lahko izstavimo e-račun v imenu vaše NVO: 

- komu izstavljate račun/zahtevek

- številka pogodbe/naročilnice/sklepa ... (naročilnico nam tudi pošljite, saj jo pripnemo k računu)

- datum pogodbe/naročilnice/sklepa ...

- datum opravljene storitve (od-do)

- vrsta storitve (projekt 2022, prireditev ta in ta, izdelava tega in tega ...)

- znesek

 

 

OSTALE STORITVE

pomoč pri pisanju projektov, osnovno računovodsko svetovanje

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice