Naša Facebook stran
Potekel
Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi 1 in 3 (zelena in prilagodljiva ter dostopna in povezana regija) v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška
 
Predmet tega javnega razpisa Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je: ohranjena, odporna in povezana čezmejna regija, kjer je trajnostni razvoj glavno orodje za ekonomsko preživetje, varnost, zaščito biotske raznovrstnosti in socialno blaginjo vseh prebivalcev in ustrezajo naslednjim prednostnim nalogam in pripadajočim specifičnim ciljem:
 

Prednostna naloga 1: zelena in prilagodljiva regija

  • Specifični cilj 2.4: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov
  • Specifični cilj 2.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja

Prednostna naloga 3: dostopna in povezana regija

  • Specifični cilj 6.2: Krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah
 
Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije
 
Rok za prijavo: 24.5.2023
 
Stran razpisa: razpis
 
 
Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice