Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2018

 

Predmet javnega razpisa so kulturni programi in sofinanciranje redne ljubiteljske kulturne dejavnosti za naslednja področja: glasba, ples, gledališče in likovna dejavnost.


Iz proračuna se v višini 12.300,00 € financirajo oziroma sofinancirajo kulturni programi, ki so namenjeni čim širšemu krogu uporabnikov in sodijo v eno od naslednjih skupin:
– organizacija kulturnih prireditev posvečenih državnim in občinskemu prazniku,

– priprava in izvedba raznih oblik izobraževanja na občinski in medobčinski ravni,

– sodelovanje skupin in posameznikov na prireditvah na občinski, medobčinski, državni in meddržavni ravni,

– samostojni programi društev, skupin in posameznikov, ki pripomorejo h kakovostni kulturni ponudbi na področju Občine Radeče,

– priprava in izvedba kulturnih prireditev z udeležbo skupin ali posameznikov izven področja Občine Radeče,

Iz proračuna se v višini 17.100,00 € sofinancira tudi redna ljubiteljska kulturna dejavnost.

 

Upravičeni prijavitelji: kulturna društva in njihove zveze, druga društva, ki imajo v okviru svojih dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi, ustanove in posamezni kulturni ustvarjalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje

 

Rok prijave: 16.2.2018

 

Stran razpisa:  razpis

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice