Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel
Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na območju občine Brežice
 
Predmet razpisa je sofinanciranje nabave in izgradnje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode velikosti do 49 PE (populacijskih enot) in hišnih črpališč za objekte v občini Brežice v skladu s pogoji tega razpisa.
 
Upravičeni prijavitelji: tudi društva s sedežem v občini Brežice, ki jim je z odločbo ali na podlagi zakona podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu in ki so lastniki ali upravljavci objekta z označbo 002C po klasifikaciji, ki služi izvajanju dejavnosti društva
 
Rok prijave: 1.11.2018
 
Stran razpisa: razpis
Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice