Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice ter drugih programov na področju kulture v letu 2018

 

Predmet javnega razpisa so kulturni spomeniki lokalnega pomena, ki niso v lasti občine Brežice; drugi programi na področju kulture.

 

Upravičeni prijavitelji: društva, ki izvajajo aktivnosti na območju občine Brežice; zveze društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem v občine Brežice in izvajano programe na območju občine Brežice; zavodi, ki izvajajo redne programe in projekte na področju na katerem poteka sofinanciranje; ljubiteljska kulturna društva, ki v letnem programu izkazujejo stroške vadbe.
in druge pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju, ki je predmet sofinanciranja

Rok prijave: 1.2.2018

 

Stran razpisa:  razpis

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice