Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Javni razpis o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih v letu 2017

 

Predmet javnega razpisa so nepredvideni dogodki, ki so povzročili škodo na bivalnem ali gospodarskem objektu, smrt družinskega člana, v družini z otroci, ki posledično močno poslabša življenjski standard družine, višji stroški zdravljena otrok s težjimi oblikami bolezni, kadar Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne zagotavlja plačila teh storitev oziroma zdravljenja, stroški socialnih programov za osebe s posebnimi potrebami.

 

Upravičeni prijavitelji: humanitarne organizacije s sedežem v občini Brežice in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice

 

Rok prijave: v koledarskem letu, v katerem se je nesreča pripetila oz. so zaznane posledice nastale škode

 

Stran razpisa: razpis

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice