Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Javno povabilo za sofinanciranje razvojno izobraževalnih programov v letu 2017

 

Predmet javnega razpisa je:

- pokrivanje stroškov, ki nastanejo z zagotavljanjem izvajanja obvezne študijske prakse za dijake in študente s stalnim prebivališčem v občini Brežice pri organizacijah s sedežem v občini Brežice;

- sofinanciranje udeležbe učencev in dijakov iz občine Brežice na mednarodnih tekmovanjih v znanju osnovnih in srednih šol, za katera ne pridobijo sredstev iz drugih virov;

- sofinanciranje projektov mednarodne mobilnosti občank in občanov, finančno že podprtih skozi razpise Evropske komisije in ostalih institucij, ki spodbujajo mobilnost v mednarodnem prostoru;

- sofinanciranje novih projektov, ki predstavljajo nadgradnjo izobraževalnih programov občank in občanov, a za tovrstne projekte ni drugih virov financiranja. V tem primeru mora biti projekt zastavljen tako, da prispeva k večji promociji občine kot tudi v okolje občine prenaša nova znanja in izkušnje.

 

Upravičeni prijavitelji: društva ali zveze društev ali zavodi ali druge pravne osebe, ki izvajajo predloženi program oziroma projekt na območju občine Brežice in/ali za občane občine Brežice

 

Rok prijave: do porabe razpoložljivih sredstev, zadnji rok za prijavo je 30. oktober 2017 (več odpiranj)

 

Stran razpisa: razpis

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice