Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za ugodne kredite z garancijami Garancijske sheme Posavja

 

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje, ki jih izvajalec (RRA Posavje) razpisuje v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. za: 

  • A: pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva, so prejeli pozitivno odločitev in že imajo izdano odločbo, sklep ali drug dokument oziroma podpisano pogodbo o sofinanciranju,
  • B: financiranje investicij ter
  • C: financiranje obratnih sredstev.

Upravičeni prijavitelji: subjekti, ki delujejo in vlagajo na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica

 

Rok za oddajo: do porabe sredstev posamezne občine glede na razpisana sredstva oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki je 30. 11. 2022

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice