Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2017

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2017 je namenjen projektom za mlade in z mladimi, in sicer s sledečih področij: 

- avtonomija mladih; doseganje čim hitrejše samostojnosti mladih za družbeno odgovorno življenje; sem prištevamo ekonomsko in osebno samostojnost z oblikovanjem življenjskih prioritet posameznika,

- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih; za doseganje večje konkurenčnosti na trgu dela, ki nam posredno omogoča doseganje lastne avtonomije,

- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih; poleg finančne neodvisnosti mladih omogoča tudi dvig gospodarske rasti in oblikovanje stabilnega gospodarskega okolja,

- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih; za krepitev pozitivnih osebnih vrednot,

- mobilnost mladih in mednarodno povezovanje;  za potrebe povezovanja in druženja ter ustvarjanja strpnega okolja, ki bo omogočalo kakovosten medkulturni dialog in razumevanje drugih kultur,

- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih,

- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi; z namenom resničnega dialoga z mladimi pri reševanju vprašanj, ki se nanašajo na mladinsko delo in mladinsko politiko.

 

Upravičeni prijavitelji: društva, ki izvajajo aktivnosti na območju občine Brežice; zveza društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem v občini Brežice in izvajajo programe na območju občine Brežice; zavodi, ki izvajajo redne programe in projekte na področju na katerem poteka sofinanciranje

 

Rok prijave: 28.2.2017

 

Stran razpisa: razpis

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice