Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2019

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2019.

Predloge za priznanja Občine Brežice (Oktobrska nagrada Občine Brežice, Proglasitev za častnega občana in Priznanja Občine Brežice) lahko posredujejo občani, župan, krajevne skupnosti, podjetja, druge organizacije in društva, najkasneje do 6. septembra 2019

 

- Oktobrska nagrada Občine Brežice se podeli za posebne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in na drugih področjih ustvarjalnosti in dela, ki imajo poseben pomen za razvoj in napredek občine Brežice. Oktobrsko nagrado se podeljuje posameznikom.

- Za častnega občana Občine Brežice je lahko proglašen državljan Republike Slovenije, ki ima posebne zasluge na družbenem, ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, športnem ali drugem področju in je s svojimi delovanjem na poseben način prispeval k položaju in v slovesu občine v državi ali na mednarodnem planu.

Priznanje Občine Brežice se podeljuje pravnim osebam za izredno uspešno delovanje na vseh področjih družbenega dela.

 

Rok za oddajo predlogov: 6. september 2019.

 

Stran razpisa: razpis

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice