Naša Facebook stran
Potekel

Društva morate do konca meseca marca oddati letno poročilo, kamor sodita izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za preteklo poslovno leto. To storite preko spletne aplikacije AJPES.

Prav tako morate društva oddati obračun davka od dohodka pravnih oseb, ki ga pripravite in oddate v sistemu e-davki.

 

Več na AJPES in E-DAVKI.

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice