Naša Facebook stran
Potekel

V ponedeljek, 4.3.2019 bo ob 15. uri (v sejni sobi Mestne hiše Brežice, CPB 22) delavnica Zakon o nevladnih organizacijah s poudarkom pridobivanja in ohranjanja statusa javnega interesa

 

V aprilu 2018 je pričel veljati Zakon o nevladnih organizacijah, ki določa, kdo se po novem šteje za nevladno organizacijo in kdo ne, kaj je v zvezi s tem potrebno napisati v statute ali ustanovitvene akte. Nadalje je zakon uvedel status nevladne organizacije v javnem interesu, ki povsem nadomešča sedanji status društva v javnem interes, prenovil pogoje za pridobitev takšnega statuta in uredil poročanje organizacij s statusom. Na predavanju bomo predstavili vse ključne rešitve novega zakona, ki bi ga moral poznati vsak nevladnik. Poseben poudarek bomo namenili tudi obveznostim do 31. 3. 2019 vseh tisti, ki status v javnem interesu že imajo, da ga ne izgubijo.

Program:
1. Katere pogoje mora organizacija izpolnjevati, da se šteje za nevladno organizacijo in kaj to pomeni za društva, zavode in ustanove?
2. Kakšni so pogoji za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, kako se ta status razlikuje od dosedanjega statusa društva v javnem interesu in kdo lahko takšen status dobi?
3. Kaj mora imeti vloga za pridobitev statusa nevladne v javnem interesu in katero ministrstvo jo bo obravnavalo?
4. Kakšne so do 31. 3. 2019 obveznosti društev zavodov in ustanov, ki že imajo status v javnem interesu?
5. Kakšne so obveznosti poročanja po novem za organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu in za tiste, ki ga bodo šele dobile?
6. Kater pravice in ugodnosti prinaša zakon nevladnim organizacijam?
7. Kakšna je evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu in kako se organizacija vanjo vpiše?
8. Kakšno podporo predvideva zakon za nevladne organizacije? Kdo so t.i. subjekti podpornega okolja za nevladni sektor? Kaj je sklad za razvoj nevladnih organizacij?
 

Predaval bo Matej Verbajs, univ. dipl. pravnik, zaposlen na CNVOS kot vodja pravne službe, ki je bil tudi aktivni član delovne skupine za pripravo Zakona o nevladnih organizacijah. Delavnica bo trajala 3 ure.

 

Prijavnica na delavnico.

 

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice