Naša Facebook stran
Potekel

Regionalna razvojna agencija Posavje je objavila javni razpis, katerega predmet je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva, so prejeli pozitivno odločitev in že imajo izdano odločbo, sklep ali drug dokument oziroma podpisano pogodbo o sofinanciranju.

 

Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS št. 6/2019 z dne 1. 2. 2019 do porabe sredstev posamezne občine (Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica) glede na razpisana sredstva oz. do datuma zaprtja razpisa, ki je 30.11.2019.

 
Upravičeni prijavitelji so tudi nevladne organizacije.
 
Več na njihovi spletni strani.
Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice