Naša Facebook stran

Da bi nevladne organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu, ta status obdržale, morajo do 31.marca 2019 uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg.

Za uskladitev aktov in delovanja morajo poskrbeti tudi nevladne organizacije, za katere zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu – lovske in ribiške družine, gasilska društva, društva, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja itn.

 

V CNVOS  14. februarja 2019 prirejajo kratko, enourno delavnico, na kateri bo Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS, razložil, kaj vse je treba storiti za ohranitev statusa delovanja v javnem interesu in na praktičnih primerih pokazal, kako je treba popraviti statute ali akte o ustanovitvi, da bo delovanje organizacije skladno z ZNOrg.

 

Več o temi in prijavi na delavnico tukaj

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice