Naša Facebook stran

Na zavodu za zaposlovanje so danes, 23. novembra, objavili javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2019. Na voljo je 15 milijonov EUR za predvidenih 2.800 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci. 

 

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. 

 

V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

 

Izvajalci oddajo ponudbo za program javnega dela na območno službo, v kateri se bo program izvajal. Javno povabilo je odprto od 5. 12. 2018 od 8. ure, do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30.4.2019 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

 

Več na strani Zavoda RS za zaposlovanje.

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice