Naša Facebook stran

Film dobrih praks LAS Posavje 2014-2020 so v RRA Posavje pripravili in posneli s pomočjo upravičencev v projektih. Film je namenjen potencialnim upravičencem in vsem zainteresiranim prebivalcem na območju LAS Posavje. V prvem delu filma so predstavljene informacije o LAS Posavje, v drugem delu filma pa so predstavljene sofinancirane operacije 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2017, ki so bile odobrene s strani organov upravljanja.

 

Film si oglejte na Youtube kanalu LAS Posavje, na spletni strani LAS Posavje in na Facebook Lokalna akcijska skupina LAS Posavje 2014-2020.

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice