Naša Facebook stran
Potekel

Namen javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.
Cilji javnega razpisa so:
- utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev v zamejstvu,
- medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,
- delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju, gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja,
- vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev v zamejstvu.

 

Upravičeni prijavitelji: ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu

 

Rok za oddajo: 12.11.2018

 

Stran razpisa: razpis

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice