Naša Facebook stran

Vesela novica: sprejeta je prva strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva v Republiki Sloveniji

 

Vlada je 30. maja 2018 na dopisni seji sprejela Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Pravna podlaga za sprejem odloka o strategiji sta Zakon o prostovoljstvu in Zakon o nevladnih organizacijah, ki je bil sprejet 30. marca 2018.

Strategija poleg strateških smernic opredeljuje tudi konkretne ukrepe za nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in prostovoljstva za obdobje do leta 2023. Glavni cilji, ki jih naslavlja strategija so: vzpostaviti spodbudno podporno okolje za delovanje in razvoj NVO, vzpostaviti dolgoročno financiranje nevladnih organizacij, okrepiti vlogo NVO pri načrtovanju in izvajanju javnih politik na lokalni in nacionalni ravni, okrepiti sodelovanje NVO in gospodarstva ter vzpostavljati čezsektorska partnerstva (gospodarstvo, NVO, javna uprava), spodbujati preglednost, integriteto in odgovornost NVO, spodbujati solidarnost in kakovostno prostovoljstvo ter razvoj različnih oblik prostovoljstva na lokalni in nacionalni ravni.

 

Vlada je na tej seji ravno tako prerazporedila dodatna sredstva v višini 1 mio evrov za razvoj nevladnih organizacij. S temi sredstvi se že uresničujejo prvi ukrepi iz Strategije razvoja NVO in prostovoljstva, saj se bo v Sloveniji vzpostavil prvi celostni mehanizem za zagotavljanje sofinanciranja lastne udeležbe na projektih NVO, ki so bili izbrani na ravni EU. S tem namenom se pripravlja javni poziv, ki bo objavljen v mesecu juniju.

 

Povzeto po MJU: povezava

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice