Naša Facebook stran

Se sprašujete zakaj dvigujemo takšen vik in krik (veselja) v zvezi z Zakonom o nevladnih organizacijah?


Po več kot desetih letih pobud, obljub in poskusov sta Zakon o nevladnih organizacijah in Proračunski sklad za NVO resnična.
Zakon nam, med ostalim, prinaša enotno opredelitev nevladne organizacije in odpravlja dosedanjo zmedo in razpršenost v več kot dvajsetih zakonih. Zakon končno omogoča vsem nevladnim organizacijam na vseh področjih, da pod enakimi pogoji pridobijo status delovanja v javnem interesu, hkrati pa določa tudi nekaj temeljnih ukrepov, ki naj bi krepili in spodbujali razvoj našega nevladnega sektorja.


Vsaj enako pomembno pa je, da gre zakon z roko v roki s posebnim proračunskim skladom za NVO. Sklad se polni s sredstvi iz nerazdeljenega dela dohodninskih donacij. Gre za približno 5 mio EUR letno, ki so bistvena materialna podlago za vpeljevanje in realizacijo razvojnih ukrepov.

 

Povzeto po CNVOS.

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice