Naša Facebook stran

Novembra 2017 je pričel veljati nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki zahteva od evropskih članic, da vzpostavimo poseben register pravnih oseb kjer se evidentirajo njihovi tako imenovani dejanski lastniki.

 

Za društva in zavode velja, da se kot njihovi dejanski lastniki štejejo njihovi zastopniki: predsedniki društev in direktorji zavodov. Pri ustanovah se kot dejanski lastnik ustanove šteje njen ustanovitelj ali skrbnik.


Postopek:
Nevladne organizacije morajo dejanske lastnike, kot opredeljeno zgoraj, same vpisati v poseben register dejanskih lastnikov pri AJPES-u. Kljub temu da je zakonsko določeno, kdo dejanski lastniki so, morajo organizacije to tudi same aktivno potrditi in podatke vpisati.


Vpis podatkov poteka preko spleta. Nevladne organizacije, ki imajo digitalni certifikat, lahko podatke v register vpišejo same. Če certifikata nimajo, lahko za vpis podatkov pooblastijo drugo organizacijo, npr. računovodski servis, ki takšen certifikat ima. Ker je register dejanskih lastnikov nova javna storitev bodo nova pooblastila, najverjetneje, v vsakem primeru potrebna.

 


Rok za vpis v register je 19.01.2018.

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice