Naša Facebook stran
CNVOS je v tesnem sodelovanju z regionalnimi stičišči NVO, tako tudi nami, kot stičiščem za Posavje ter Društvom za razvoj slovenskega podeželja pripravil analizo v kateri so predstavljeni pogledi in izkušnje nevladnih organizacij z izvajanjem lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD).
 
Raziskava se izvaja v več fazah in vključuje stališča NVO o učinkovitosti različnih vidikov izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost: od začetnih procesov sestavljanja lokalnih partnerstev, organizacije LAS in procesov sprejemanja Strategij lokalnega razvoja, do izvajanja javnih razpisov LAS (lokalnih akcijskih skupin) za sofinanciranje projektov oziroma operacij.
 
Dosedanji rezultati analize kažejo, da so izkušnje NVO zelo različne, v povprečju pa je mogoče reči, da nekatere vidike izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, pretežno vrednotijo kot uspešne oziroma ustrezne (npr. organizacijo LAS, delo vodilnega partnerja, primernost njihove vloge v projektih), medtem ko se drugi vidiki kažejo za bolj problematične (npr. razpisne zahteve, kompleksnost postopkov, (ne)možnost vplivanja na odločitve v LAS ipd.). Spet tretji vidiki, kot so zastopanost interesov NVO v LAS in ustreznost obveščanja ter promocije različnih aktivnosti LAS, se kažejo kot delno ustrezni.
 
V analizo je bilo vključenih več kot 250 različnih nevladnih organizacij z območja 34 slovenskih LAS.

 

(Vir: CNVOS)

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice