Naša Facebook stran

Organizacije, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij imajo pravico, da uveljavljajo prostovoljsko delo za sofinanciranje vseh projektov, ki se financirajo iz državnega ali občinskih proračunov.

 

Ta pravica prostovoljskim organizacijam pripada ne glede na to, ali to javni razpis posebej določa, in tudi v primeru, ko javni razpis ali navodila financerja pravijo, da se lastni vložek v obliki prostovoljskega dela ne upošteva, ker je to pravica, ki jo organizacijam daje Zakon o prostovoljstvu.

Prostovoljsko delo za sofinanciranje se uveljavlja tako, da se ga vpiše v finančni načrt projekta in sicer tako pod prihodke (kot lastna sredstva) kot tudi pod stroške dela. Pri tem se kot opombo v finančnem načrtu dopiše, da se lastna sredstva v obliki prostovoljskega dela uveljavljajo na podlagi določbe petega odstavka 37. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).

 

Organizacije, ki se prijavljajo na pozive LAS imajo pri teh pozivih pri uveljavljanju prostovoljskega dela v praksi nekaj več težav, saj Uredba o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost, že sama omejuje uveljavljanje prostovoljskega dela kot lastnega sofinanciranja. Kljub temu imajo prostovoljske organizacije tudi v teh primerih vedno pravico uveljavljati prostovoljsko delo kot lastni vložek neposredno na podlagi Zakona o prostovoljstvu.

 

(Vir: CNVOS)

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice