Naša Facebook stran

S 1. julijem 2017 je pričela veljati novela Zakona o izvrševanju proračuna 2017–2018, ki zvišuje možna predplačila za letne projekte nevladnih organizacij iz 30 % na 70 % (Uradni list št. 33/2017 z dne 30.6.2017 ).

 

Novela, katere spremembo je predlagalo Ministrstvo za javno upravo, med drugim spreminja nekatera dosedanja pravila o predplačilih. Po novem bodo tako možna predplačila za projekte in programe NVO tudi do 70 % (do sedaj samo do 30 %), če gre za sofinanciranje v višini do 20.000 eurov in če gre pri tem za projekte ali programe, ki se v celoti izvedejo v enem koledarskem letu.

 

S tem se rešuje težava predvsem manjših NVO, ki morajo sedaj sredstva vnaprej zalagati, čeprav kot nepridobitne organizacije nimajo viška sredstev iz preteklih let. Predvsem občine bodo sedaj tem organizacijam lahko že takoj po podpisu pogodbe o sofinanciranju nakazale predplačilo v višini do 70 % celotne pogodbene vrednosti (upoštevajoč najvišji prag financiranja, ki to še omogoča, torej največ 13.999,99 evrov). NVO bodo nato lahko dokazila o upravičeni porabi sredstev predložila po zaključku izvedbe projekta (in torej ne v 180 dneh od prejema, kot je veljalo sedaj) in nato prejela še razliko sredstev.

 

Navedene spremembe veljajo tako za državo kot za občine.

 

(vir: CNVOS)

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice