Naša Facebook stran

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju v letu 2024. Sredstva se namenjajo izključno za urejanje večnamenskih športnih objektov, ki so dostopni vsem občanom in v katerih se prednostno izvajajo športni programi, namenjeni otrokom in mladini. Sofinancira se urejanje športnih objektov na katerih je možno izvajati več različnih športov.

 

Predmet javnega razpisa je:

 

- sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju, ki so namenjeni krepitvi rekreativne dejavnosti občanov. Kot podeželje se šteje območje vseh krajevnih skupnosti v občini Brežice, razen KS Brežice,

- nakup potrebne premične opreme za funkcionalnost športnih objektov.

 

Upravičeni prijavitelji ste športna društva in krajevne skupnosti, rok za oddajo vloge je 31.7.2024.

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice