Naša Facebook stran

Občina Krško je objavila Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v Mestni občini Krško za leto 2024.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih turističnih in drugih prireditev v mestni občini Krško, katerih cilj je promocija občine in povečanje turističnega obiska v mestni občini Krško ter vplivajo na turistični razvoj, večjo prepoznavnost celotne občine in so se izvajale ter bile plačane v razpisnem obdobju od 16. 7. 2023 do 15. 7. 2024.

 

Upravičeni prijavitelji ste društva in zveze društev, ki ste registrirani za opravljanje dejavnosti na področju turizma, rok za oddajo je 17.7.2024.

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice