Naša Facebook stran
Potekel

CNVOS odpira poziv k imenovanju štirih predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih namestnikov v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij.

 

Ena glavnih nalog sveta je spremljanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, predstavniki in njihovi namestniki pa bodo imenovani za obdobje štirih let.

 

Nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).

 

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavnici obvezno navesti krajšo predstavitev kandidata. Iz predstavitve naj bodo razvidne njegove reference s področja poznavanja delovanja nevladnih organizacij, razvojnih dokumentov, ki vplivajo na položaj nevladnih organizacij, potrebe širšega okolja in mednarodne trende.

 

 

Rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev je 20. maj 2024.

 

Celoten postopek je opisan tukaj.

 

 

Vir: CNVOS

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice