Naša Facebook stran
Potekel

 

Regionalna razvojna agencija Posavje vabi k sodelovanju zainteresirane strokovnjake s področja razvoja podeželja, sladkovodne akvakulture, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno.

 

Namen poziva je vzpostaviti nabor zunanjih neodvisnih strokovnjakov z dobrim poznavanjem področja razvoja podeželja, sladkovodne akvakulture in regionalnega razvoja tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter s poznavanjem projektnega vodenja in izvajanja evropskih/mednarodnih projektov. Član ocenjevalne komisije ne more biti član ali predstavnik/zaposleni člana LASR.

 

Izmed prijavljenih primernih kandidatov bo vodilni partner LASR Posavje v ocenjevalno komisijo za 4-letno mandatno obdobje potrdil 5 (pet) neodvisnih strokovnjakov ter nadomestne člane ocenjevalne komisije.

 

Rok za prijavo na javni poziv je 10. 05. 2024 (upošteva se datum oddaje na pošti).

 

Stran poziva

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice