Naša Facebook stran
Potekel

Regionalna razvojna agencija Posavje je objavila 1. javni poziv za izbor operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja za Ribiški LAS Posavje 2021-2027 v letu 2024 iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo. Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 650.000,00 EUR.

 

Namen javnega poziva je izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za Ribiški LAS Posavje 2021-2027 na območju LASR Posavje v letu 2024 iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA).

 

  • Cilj 1: Razvoj trajnostnega prehranskega sistema, trženja in dodajanja vrednosti proizvodom iz akvakulture.
  • Cilj 2: Prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter ohranjanje biotske raznovrstnosti s podporo krožnega gospodarstva in čiste energije.
  • Cilj 3: Krepitev vitalnosti skupnosti z večanjem družbene vključenosti, privabljanjem žensk in mladih ter ohranjanjem in ustvarjanjem novih delovnih mest.
  • Cilj 4: Krepitev družbene sprejemljivosti akvakulture.

 

Rok za prijavo je 12. 06. 2024.

 

Informativna delavnica z namenom predstavitve javnega poziva bo v ponedeljek, 13. 05. 2024, ob 13. uri v prostorih RRA Posavje (zgornje nadstropje), Cesta krških žrtev 2, Krško.

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice