Naša Facebook stran
Potekel

 

Občina Bistrica ob Sotli razpisuje priznanja:
- Naziv Častni občan
- Plaketa Občine
- Priznanje Občine
- Denarna nagrada

 

Plaketa in priznanji se lahko podelijo posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju, društvu, zavodu ali drugim pravnim osebam. Denarna nagrada pa se lahko podeli društvu ali posamezniku oziroma skupini posameznikov, ki delujejo samostojno ali pod mentorstvom. Plaketa, priznanji in denarna nagrada se podeljujejo za pomembne dosežke in uspehe, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturno-umetniškem, znanstvenem, raziskovalnem, športnem ter na drugih področjih človekove ustvarjalnosti.

 

Rok za oddajo predlogov je 31.5.2024.

 

Stran razpisa

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice