Naša Facebook stran

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za finančne produkte - AGRO PF, BIZI PF, LOKALNO PF ter NVO PF. Cilj finančnih produktov PF je hitrejša izvedba projekta s premostitvenim posojilom SRRS, s katerim lahko vlagatelji financirajo izvedbo projekta do izplačila nepovratnih sredstev. Finančni produkt omogoča vlagateljem hitrejšo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi.

 

 

Finančni produkt NVO PF je namenjen premostitvenemu financiranju neprofitnih zasebnih organizacij. Upravičeni prijavitelji ste nevladne organizacije, ki ste prejemnice evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da ste že prejeli pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

 

Rok za oddajo: v obdobju odprtega razpisnega roka: od 18. 3. 2024 do 31. 12. 2024 oz. do porabe sredstev

 

Vlogo lahko oddate v obdobju odprtega razpisnega roka: od 18. 3. 2024 do 31. 12. 2024 oz. do porabe sredstev.

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice