Naša Facebook stran
Potekel

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2024.

 

Predmet javnega razpisa je reproduktivno delo s poudarkom na ranljivih skupinah žensk, in sicer sofinanciranje projektov, ki bodo ozaveščali o pomembnosti reproduktivnega dela za družbo in ekonomijo, spodbujali enake možnosti žensk in moških na trgu dela ter spodbujali razbremenitev skrbstvenega in gospodinjskega dela v zasebni sferi. Glede na tematiko razpisa bodo sofinancirani projekti, ki prispevajo k prepoznavanju, odpravljanju in preprečevanju neenakosti spolov, odpravi spolnih stereotipov ter spodbujanju enakosti spolov na navedenih področjih.

 

Upravičeni prijavitelji ste nevladne organizacije, rok za oddajo vlog je 15.3.2024.

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice