Naša Facebook stran
Potekel

Občina Radeče je objavila Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2024.

 

Predmet razpisa je sofinanciranje programskih nalog športa, in sicer naslednje vsebine:

- Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

- Kakovostni šport

- Šport invalidov

- Športna rekreacija

- Šport starejših

- Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

- Delovanje športnih društev in zvez 

- Športne prireditve

- Športni objekti in površine za šport v naravi

 

Upravičeni prijavitelji ste športna društva, zveze društev in zavodi s področja športa, rok za oddajo vlog je 10.2.2024.

 

Stran razpisa

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice