Naša Facebook stran
Potekel

Mestna občina Krško je objavila Javno povabilo k oddaji vloge za izbor in sofinanciranje programov javnih del iz sredstev proračuna Mestne občine Krško v letu 2024.

Javna dela so namenjena spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih socialnih področjih. Več o javnih delih 2024.

 

Mestna občina Krško bo izmed programov javnih del, ki jih je objavil Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje sofinancirala naslednje programe:

-          na področju vzgoje in izobraževanja in športa: največ 3 programe (informiranje; pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja; izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov),

-          na področju socialnega varstva: največ 5 programov (pomoč starejšim in invalidom;  socialno vključevanje posebej ranljivih skupin; pomoč pri izvajanju programov za ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih programov; pomoč Romom pri socializaciji; družabništvo in spremljanje),

-          na področju kulture: največ 2 program (pomoč v knjižnici),

-          na področju drugih programov javnih del: največ 3 programi (pomoč pri izvajanju programov za mlade; pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu pri organiziranju in izvajanju njenih dejavnosti; pomoč pri izvajanju programov za občane),

-          na področju okolja in prostora: največ 1 program (varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja).

 

Rok: najkasneje tri delovne dni pred rokom, določenim kot zadnjim za oddajo vloge na javno povabilo za izbor programov javnih del ZRSZ (30.4.2024)

 

Stran razpisa: razpis

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice