Naša Facebook stran
Eko sklad je objavil poziv, s katerim iščejo koordinatorje za pomoč pri prijavi na njihov razpis za energetsko prenovo stavb.
 
Iščejo posameznike ali organizacije, ki imajo stik z ranljivimi skupinami, ki živijo v energetsko neučinkovitih stavbah, in bi jim lahko pomagali pridobiti Eko skladova sredstva za prenovo fasad, kurilnih naprav, zamenjavo oken itd.
 
NVO-ji, ki imate stik z ranljivi skupinami, razpis je odlična priložnost, da se prijavite kot posredniki med Eko skladom in uporabniki. Če boste izbrani, boste pomagali svojim lastnim uporabnikom izpolniti prijavo na skladov razpis, hkrati pa boste za to prejeli finančna sredstva (30 €/uro, št. ur je omejeno). Organizacija mora imeti vsaj enega zaposlenega, lahko pa se tudi vaš prostovoljec prijavi kot posameznik.
 
 
 
 
Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice