Naša Facebook stran

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki je objavila javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2024.   

 

Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje:

  • izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
  • delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
  • naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

FIHO ne bo so/financirala tistih storitev, ki spadajo v mrežo javne službe oziroma je njihovo so/financiranje urejeno na drug način oziroma z drugo zakonodajo.

 

Upravičeni prijavitelji ste invalidske in humanitarne organizacije, rok za oddajo prijave je 23.10.2023.

 

 

Stran razpisa

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice