Naša Facebook stran

Občina Brežice objavlja javni razpis, katerega cilj je sofinanciranje razvojnih projektov, ki so bili v letih 2022 ali 2023 izbrani na razpisih programov EU ali drugih programov, razpisanih na državnem nivoju in v letu 2023 še vedno potekajo.

 

Upravičeni prijavitelji ste tudi nevladne organizacije s sedežem v občini Brežice.  Rok za oddajo vloge je 20.9.2023.

 

Stran razpisa

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice