Naša Facebook stran

Društva in ustanove boste lahko oceno škode, ki ste jo utrpeli zaradi poplav in plazov avgusta 2023, prijavili pri ministrstvu, pristojnem za področje delovanja vašega oškodovanega društva ali ustanove.

 

Društva in ustanove boste tako lahko prijavili oceno škode na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka.  V prvem koraku boste morali čim bolj realno sami oceniti nastalo škodo. Šele v nadaljnjem postopku boste to ceno dokazali z zapisnikom zapriseženega cenilca. Do cenitve hranite slike in druga dokazila o nastanku škode.  

 

Vir: CNVOS

 

Navodila za izpolnjevanje obrazca

Priloga 1 - obrazec za oceno škode

Priloga 2 - metodologija za oceno škode

Priloga 3 - življenjska doba in amortizacija premičnin

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice