Naša Facebook stran

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2023 za posebne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in na drugih področjih ustvarjalnosti in dela, ki imajo poseben pomen za razvoj in napredek občine Brežice. Oktobrsko nagrado se podeljuje posameznikom.

 

Predloge za priznanja Občine Brežice (Oktobrska nagrada Občine Brežice, Proglasitev za častnega občana, Priznanja Občine Brežice) lahko posredujejo občani, župan, krajevne skupnosti, podjetja, druge organizacije in društva najkasneje do vključno 5.  septembra 2023.

 

Stran razpisa

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice