Naša Facebook stran
Potekel

Ministrstva za javno upravo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje razvoja podpornega okolja za nevladne organizacije 2023–2027, katerega namen je zagotovitev podpornega okolja nevladnim organizacijam za krepitev njihovih zmogljivosti na področju zagovorništva, organizacijskega razvoja in krepitve čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov podpornega okolja za nevladne organizacije, skladno z osmo in deveto alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah.

Javni razpis je razdeljen na tri ločene SKLOPE:

  • SKLOP A: sofinanciranje ene horizontalne mreže,
  • SKLOP B: sofinanciranje dvanajstih regionalnih stičišč in
  • SKLOP C: sofinanciranje ene mreže za prostovoljstvo.

Upravičeni prijavitelji ste nevladne organizacije, ki izpolnjujete pogoje določene v razpisu, rok za prijavo je 7.9.2023.

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice