Naša Facebook stran
Potekel

Občina Brežice je objavila Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja lovskih objektov v občini Brežice v letu 2023, katerega predmet je sofinanciranje vzdrževanja lovskih objektov, katerih cilj je vzdrževanje investicijske ter uporabne vrednosti objektov, namenjenih za opravljanje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ter investicijske ureditve pripadajočega funkcionalnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: investicija). Za lovske objekte se smatrajo v tem razpisu lovske koče s pripadajočimi objekti kot so hladilnice za uplenjeno divjad.

 

Upravičeni prijavitelji ste lovske družine, rok za prijavo je 10.8.2023.

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice