Naša Facebook stran
Potekel

Občina Brežice objavlja Javni razpis za sofinanciranje inovativnih turističnih projektov turističnih društev v občini Brežice v letu 2023, katerega predmet je sofinanciranje projektov, s katerimi prijavitelji prepoznavajo, razvijajo in promovirajo turistični potencial posameznega kraja. Aktivnosti, ki jih prijavitelj prijavlja ne smejo biti že del kateregakoli projekta ali letnega programa, ki ga je prijavitelj prijavil na javni razpis Občine Brežice. Prijavitelj mora z utemeljitvijo jasno izkazati turistični potencial prijavljenega projekta in način nadaljnjega vključevanja v promocijo kraja.

 

Upravičeni prijavitelji ste turistična društva, rok za oddajo prijav je 14.8.2023.

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice