Naša Facebook stran
Potekel

V javni razpravi je besedilo Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2021-2027. Za rešitve iz uredbe so se na CNVOS dolgo trudili in sedaj je besedilo na voljo za vaše komentarje.

 

Z Uredbo se  določa obseg razpoložljivih finančnih sredstev, upravičence, pogoje za odobritev in izplačilo sredstev, postopek dodelitve sredstev, obveznosti in finančne določbe za izvajanje, naloge lokalnih akcijskih skupin, splošne obveznosti upravičenca, kontrolni sistem in upravne sankcije za izvajanje pristopa LEADER/CLLD.

Predlog besedila določa, da boste v novem finančnem obdobju imele nevladne organizacije možnost enkratnih predplačil v višini 30 % vrednosti podpore. Prav tako bodo lahko upravičenci kot upravičen strošek uveljavljali davek na dodano vrednost, podpora pa se bo dodelila v poenostavljenih oblikah stroškov; za projekte neinvesticijske narave se bo krilo neposredne stroške osebja v obliki stroška na enoto in dodatno se bo 40% upravičenih neposrednih stroškov osebja financiralo kot pavšal.

 

Komentar na besedilo uredbe lahko podate do 5. avgusta preko portala E-demokracija.

 

Vir: CNVOS

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice