Naša Facebook stran
Potekel

Mestna občina Krško je objavila Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v mestni občini Krško za leto 2023, ki je namenjen sofinanciranju izvedenih turističnih in drugih prireditev v mestni občini Krško, katerih cilj je promocija občine in povečanje turističnega obiska v mestni občini Krško ter vplivajo na turistični razvoj, večjo prepoznavnost celotne občine in so se izvajale ter bile plačane v razpisnem obdobju od 16.7.2022 – 15.7.2023.

 

Upravičeni prijavitelji ste društva, ki ste registrirana za opravljanje dejavnosti na področju turizma, rok za oddajo prijave je 18.7.2023.

 

Stran razpisa

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice