Naša Facebook stran
Potekel

Občina Brežice je objavila Javni poziv za sofinanciranje razvojno izobraževalnih programov v letu 2023.

 

Predmet javnega razpisa je:

1.     Pokrivanje stroškov, ki nastanejo z zagotavljanjem izvajanja obvezne študijske prakse (stroški nadomestila za malico in nagrad) za dijake in študente s stalnim bivališčem v občini Brežice pri organizacijah s sedežem v občini Brežice (v nadaljevanju: Študijska praksa);

 

2.     Sofinanciranje udeležbe učencev in dijakov iz občine Brežice na mednarodnih tekmovanjih iz znanja in kulture, za katera ne pridobijo sredstev iz drugih virov (v nadaljevanju: Mednarodna tekmovanja);

 

3.     Sofinanciranje projektov mednarodne mobilnosti se nameni za izmenjave pobratenih šol in se krijejo stroški mobilnosti (prevoz, nočitev) in predstavljajo dodatno aktivnost šole (v nadaljevanju: Mednarodna mobilnost);

 

4.     Sofinanciranje novih projektov, ki predstavljajo nadgradnjo izobraževalnih programov občank in občanov, a za tovrstne projekte ni drugih rednih virov sofinanciranja. Projekt mora biti zastavljen tako, da bo predstavljal doprinos za lokalno skupnost, prispeva k večji promociji občine in da v okolje občine prenaša nova znanja in izkušnje. Projekt se lahko prijavi le enkrat in mora predstavljati noviteto v prostoru ter dosegati zahtevane cilje razpisa (v nadaljevanju: Novi projekti).

 

5.      Sofinanciranje programov oz. projektov, ki jih naslavlja Strategija reševanja romske tematike v občini Brežice (v nadaljevanju: Projekti ranljivih skupin), s poudarkom na cilju 6: Dvig izobrazbe med romsko populacijo in/ali cilju 12: Krepitev sobivanja.

 

Upravičeni prijavitelji ste društva, zveze društev ali zavodi, roki za oddajo vlog so: 30. 6. 2023, 15. 9. 2023 oz. 30. 10. 2023.

 

 

Stran razpisa

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice