Naša Facebook stran
Potekel

RRA Posavje s soglasjem občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica ter v sodelovanju z Delavsko hranilnico d.d. objavila Javni razpis za ugodne kredite z garancijami GSP za:

- pred-financiranje projektov z odobrenimi evropski ali nacionalnimi sredstvi,

- financiranje investicij ter

- financiranje obratnih sredstev.

 

Upravičeni prijavitelji ste tudi nevladne organizacije, rok za oddajo vloge pa je do porabe sredstev oz. do 15. 12. 2023.

 

Stran razpisa

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice