Naša Facebook stran
Potekel

Občina Radeče je objavila Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Radeče, katerega predmet je sofinanciranje letnih programov in projektov organizacij na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti s strani občine.

 

Upravičeni prijavitelji ste društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje socialnih in humanitarnih dejavnosti, rok za prijavo je 15.6.2023.

 

Stran razpisa

 

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice