Naša Facebook stran
Potekel

Objavljen je razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Radeče. Predlagatelji ste lahko društva, občani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja ter druge organizacije in skupnosti.

 

Podeljujejo se naslednja priznanja:

 

- naziv Častni občan – se podeljuje občanom Občine Radeče in drugim državljanom RS, kakor državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj in dvig ugleda Občine Radeče. Vsako leto se lahko podeli en naziv Častnega občana.


Zlatnik Občine Radeče – podeljuje se za:
– večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena

– večletne uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

Vsako leto se lahko podeli največ dva Zlatnika Občine Radeče.

 

- Srebrnik Občine Radeče – podeljuje se:
– za posebne dosežke in uspehe na vseh področjih družbenega življenja,

– ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju,

– ob drugih utemeljenih podobnih priložnostih.

Vsako leto se lahko podeli največ tri srebrnike Občine Radeče.

 

Rok za predložitev predlogov je 6. maj 2021.

 

Stran razpisa

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice