Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis Ministrstva za javno upravo je usmerjen v sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij, ki bodo spodbudili udeležbo ljudi v posvetovalnih procesih in procesih soodločanja, krepili kompetence zaposlenih in prostovoljcev v nevladnih organizacijah na področju zagovorništva in okrepili družbeni prispevek nevladnih organizacij na področjih demokratičnega delovanja, dobrega upravljanja, transparentnosti in nadzora oblasti ter aktivnega državljanstva.

 

SKLOP A: Sofinanciranje pilotnih projektov spodbujanja udeležbe državljanov in občanov v procese priprave predpisov na lokalni (A1) ali nacionalni ravni (A2)

SKLOP B: Sofinanciranje razvoja, nadgradnje in razširjanja digitalnih rešitev za krepitev demokracije

SKLOP C: Sofinanciranje vključevanja zaposlenih in prostovoljcev v usposabljanja za krepitev zagovorniške vloge nevladnih organizacij

SKLOP D: Sofinanciranje celovitih projektov nevladnih organizacij za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na lokalni (D1) ali nacionalni ravni (D2)

SKLOP E: Financiranje programov nevladnih organizacij za razvoj demokracije, krepitev dobrega upravljanja, transparentnosti oblasti ter spodbujanje aktivnega državljanstva (E1, E2)

 

Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije, rok za oddajo je 15.5.2023.

 

Informativna delavnica bo v četrtek, 13. aprila 2023 v živo. Število mest je omejeno, zato so potrebne prijave. 

 

Stran razpisa

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice