Naša Facebook stran
Potekel

Regionalna razvojna agencija Posavje že tretje programsko obdobje zapored skrbi za delovanje lokalne akcijske skupine - LAS Posavje. Za programsko obdobje 2021–2027 je za območje LAS Posavje trenutno v pripravi temeljni dokument razvoja po principu »od spodaj navzgor«, t. j. Strategija lokalnega razvoja LAS Posavje 2021-2027. 

 

Strategija lokalnega razvoja LAS Posavje 2021-2027 predstavlja pot do novih projektov, ki bodo pripomogli k razvoju območja Posavja in bodo sofinancirani z nepovratnimi EU sredstvi iz: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvojni (ESRR).

 

Ker želijo strategijo oblikovati na osnovi potreb in želja prebivalcev regije Posavje, vabljeni, da se s svojimi idejami in predlogi pridružite na delavnicah, kjer boste skupaj zasnovali dokument  SLR in ukrepe za razvoj območja do leta 2027. Več...

 

Vabljeni tudi k izpolnjevanju ankete za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje 2021-2027, ki je odprta do 11.4.2023https://1ka.arnes.si/a/bf5d4481

 

  

Termini delavnic za pripravo SLR LAS Posavje 2021-2027 po občinah:

Občina:

Datum in ura

Kraj

Mestna občina Krško

ponedeljek, 17. april 2023, ob 12. uri

Podjetniški inkubator Krško,

Cesta krških žrtev 46, Krško

Občina Brežice

torek, 18. april 2023, ob 12. uri

Mestna hiša v Brežicah,

Cesta prvih borcev 22, Brežice

Občina Sevnica

sreda, 19. april 2023, ob 12. uri

Trški dvorec v Sevnici,

Glavni trg 19, Sevnica

Občina Bistrica ob Sotli

četrtek, 20. april 2023, ob 12. uri

predavalnica obnovljene sušilnice v Bistrici ob Sotli,

Bistrica ob Sotli 9, Bistrica ob Sotli

Občina Kostanjevica na Krki

petek, 21. april 2023, ob 12. uri

sejna soba Občine Kostanjevica na Krki,

Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki

Občina Radeče

ponedeljek, 24. april 2023, ob 12. uri

Stara šola Jagnjenica – interpretacijski center naravnih vrednost

Jagnjenica 15, Radeče

 

     

Zaključna delavnica za pripravo SLR LAS Posavje 2021-2027

Občina:

Datum in ura:

Kraj:

Mestna občina Krško

sreda, 24. maj 2023, ob 12. uri

Velika dvorana Gradu Rajhenburg,

Cesta izgnancev 3, Brestanica

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice